Tissa Jinasena Group

If you are interested in visiting our Herbal Garden, please contact the below Officers;

Mr. Dissanayake - 0773 184068 , Mr. Chandrathilake - 0718 149330 

 Click the following links to download the application form. (Please refer the Application Form to see the conditions and the services offered.)

APPLICATION FORM TO VISIT HERBAL GARDEN (English)

ඔසු උයන නැරඹීම සඳහා වන අයැදුම්පත්‍රය (සිංහල) 

Engineering Training Application - Jinasena Training Foundation

නව ලොව දැනුම සමඟ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පයෙකු ලෙස ජීවිතය ජයගන්න

ඔබ පාසැල් අධ්‍යාපනය නිමකොට අනාගත අධ්‍යාපන අවස්ථාවක් ගැන සිතමින් කල් ගෙවන්නේද?

< !--[if !supportLists]-->·          < !--[endif]-->ඔබ උසස් පෙළ කුමන අංශයකින් හෝ හදාරා ඇත්නම්,

< !--[if !supportLists]-->·          < !--[endif]-->ඔබ අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, බදුල්ල, මොණරාගල, අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්කයකට අයත් ස්ථිර පදිංචි කරුවකු නම්

ශ්‍රී ලාංකීය ඉංජිනේරු කලාවේ ප්‍රමුඛයා වන “ජිනසේන” නාමය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ජිනසේන පුහුණු කිරීමේ පදනමසමඟ එක්වන්න.

කිසිදු ඉංජිනේරු දැනුමකින් තොර ඔබ වෙත මූලික අදියරේ සිට ඉංජිනේරු ශිල්පයෙකු වීමට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනය, ප්‍රයෝගික පුහුණුව සමඟ NVQ Level 4 දක්වා ඉලෙක්ට්‍රෝනික්, විදුලි, කාර්මික සහ යන්ත්‍රකරණ අංශයේ වෘත්තීය මට්ට්මේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට ඔබ කැමති නම් පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ජායා රූපයක් සමඟ ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය (download Application) ජිනසේන පුහුණු කිරීමේ පදනම, නො. 57, ලේක් චන්ද්‍රවංකය, කොළඹ 02  හෝ ජිනසේන පුහුණු කිරීමේ පදනම, නො. 6, අගරදගුරු මාවත, එකළ, ජා-ඇල යන ලිපිනයට හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  යන ඊමේල් ලිපිනයට ලැබීමට සලස්වන්න.

(ආයතනික පුහුණුව, කර්මාන්තගත පුහුණුව, පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩසටහන්, ආහාරපාන, නවාතැන් පහසුකම්, නිල ඇදුම්, වෛද්‍ය පහසුකම් යන සියල්ල ඔබට නොමිලේ ලැබෙනු ඇත.)

  

 Download Engineering Training Application

 වැඩිදුර විස්තර සඳහා අමතන්න. 0112 226701/ 070 2589481

News Flash

Tube Well Project at Diganegama

Opening Ceremony of Tube Well Project at Diganegama - Anuradhapura - 05th May 2018

 

Read more...
School Building Opening - Diganegama

Diganegama School Development Project

Education facilities at the rural level is not sufficiently good in everywhere as the attention and assistance of the authorities do not focus in the same way. Inequalities of the distribution of human & physical resources are widely prevailing mostly in many provinces except a few. Some of the schools have been identified to shut down whereas some of them have already been closed under various reasons. However, the students from the rural set up would suffer under this situation since their economical background is poor to afford money for getting tuition or distant schools. The only possible

effort is to develop the school facilities which would be beneficial to the entire children in the village.

Diganegama School has also been identified as school of less facilities but with more human capabilities to improve the life of village children. A dedicated team of teachers and the principal with more commitment & passion would take the lead towards a better education for the village children.

 

In this School Developing Project;

  • Developed NEW SCHOOL BUILDING  for Diganegama  Vidyalaya
  • Developed  BUDDHA SHRINE for Diganegama  Vidyalaya
  • Donated  BOOKS for School Library 

 

Opening  Ceremony of New School Building - Diganegama Vidyalaya, Anuradhapura. - 05th May 2018 

 

Read more...
NVQ Level 4 Certificate Awarding Ceremony

4th NVQ Level 4 Certificate Awarding Ceremony

held on Sunday 28th January 2018  at Water's Edge Hotel, Battaramulla.

Students of JTF Training Batches 8 and 9

Read more...
Training Program Schedule - 2018

Tissa Jinasena Group new Training Program Schedule January to August 2018. (Released on 17/09/2018) 

 

Read more...
Revamping of "Suwa Udana" Hela Veda Gedara

සිංහලෙන් කියවීමට

Dr. Deshabandu Kularathne, a doctor of indigenous medicine from Elayapattuwa Anuradhapura has dedicated his life’s work to eradicating the widespread Chronic Kidney Disease which has become a major concern to the Sri Lankan population.   He established the “Suwa Udana Hela Weda Gedara” in the year 2000 giving new meaning to the practice passed down from generation to generation and igniting hope of a new lease of life among patients affected by the disease. 

 

Read more...
Vedawatta "Osu Uyana" Visiting Schedule 2018

Vedawatta "Osu Uyana" Visiting Schedule 2018 at the Mattegoda Vedawatta.(Released on 31/07/2018) 

If you are interested in visiting our Herbal Garden, please contact the below Officers;

Mr. Dissanayake - 0773 184068 , Mr. Chandrathilake - 0718 149330 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Click the following links to download the application form. (Please refer the Application Form to see the conditions and the services offered.)

APPLICATION FORM TO VISIT HERBAL GARDEN (English)

ඔසු උයන නැරඹීම සඳහා වන අයැදුම්පත්‍රය (සිංහල) 

Read more...
Annual Parent's Meeting - Training Students

With the participation of our Honorable founder,Chairman Dr.Tissa Jinasena,We had our annual parent's meeting held on 28th November 2017 at Jinasena Training Foundation. 
Currently 4 Batches are following their institutional part of Mechatronics course and almost all their parents participated in the meeting and they were Happy about their children's' progress as well as Jinasena Culture at the Institute.

Read more...
Book donation - Diganegama School

Book donation


Donation of books for the school library was held on the 13th Morning at the school premises with the participation of all the teachers, students and our team. The books were officially handed over to the Principal and the students by Mr Nishan Jinasena & team members at the ceremony. Mr Principal addressed the people and mentioned about the specialty of this initiatives in building the next generation. In fact he extend his heartiest gratitude to Dr Tissa Jinasena for his invaluable involvement to the school for the development of the students.

Read more...
2017 floods - Relief efforts by Tissa Jinasena Group

සිංහලෙන් කියවීමට

The Tissa Jinasena Foundation has been continuously providing support since 27.05.2017 to the areas affected and families displaced by the flooding and landslides as a result of the adverse monsoon weather conditions of 2017. Accordingly, necessities such as dry rations, water, medicine, and sanitary goods have been distributed to the families in the following areas Thihagoda Divisional Secretariat, Akurassa and surrounding areas, Matara, Kamburugamuwa and surrounding areas such as Bandaththara, Nadugala, Wallathota, Kottawaththa, Ukgoda, Kandawala.

Read more...
ගං වතුර හා ජල ගැලීම් ආපදා තත්ත්වයට සහන සැලසීම - 2017

Translate to English

ගං වතුර හා ජල ගැලීම් ආපදා තත්ත්වයට සහන සැලසීම සඳහා වූ තිස්ස ජිනසේන පදනමේ දායකත්වය

පසු ගිය දින කිහිපයේ ඇද හැළුනු අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ ගං වතුර හා හදිසි ජල ගැලීම් තත්ත්වයෙන් අවතැන්වූවන් සඳහා සහන සැලසීම තිස්ස ජිනසේන පදනමේ සමාජ සත්කාර යටතේ 27/ 0 5 / 2017 දින සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.
මේ යටතේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය, ජලය, ඖෂධ හා සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය බෙදා දීම සිදු කරයි. මෙම සමාජ සත්කාර පහත සඳහන් ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් සිදු කෙරෙණ අතර තවදුරටත් සියළු අවතැන්වූවන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරමින් ව්‍යාප්ත කරමින් පවතියි.
තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රදේශය, අකුරැස්ස ප්‍රදේශය හා ඒ අවට ඇති ප්‍රදේශය, මාතර, කඹුරුගමුව හා ආසන්න ප්‍රදේශ , බණ්ඩත්තර, නාඳුගල, වැල්ලතොට, කෝට්ටවත්ත, උක්ගොඩ සහ කැන්දවල.

Read more...

Group of Companies

< >

JITI

Jinasena Innovation and Technology Institute (Pvt.) Ltd.

JET

Jinasena Engineering Technologies (Pvt.) Ltd.

JIP

Jinasena Industrial Parks (Pvt.) Ltd.

JTRT

Jinasena Training and Rehabilitation Trust

JTF

Jinasena Training Foundation.

TJF

Tissa Jinasena Foundation.

SELF

Shape and Enliven Lives Foundation.

VCL

Vedawatta Company (Pvt.) Ltd.