Tissa Jinasena Group

Translate to English

ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජයට ප්‍රබල සමාජ ප්‍රශ්නයක් වෙමින් පවතින වකුගඩු රෝගය නිවාරණය කිරීමට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලයාපත්තුවෙන් බිහි වූ හෙළ වෙද මහත්මයෙකු පිළිබද තොරතුරු මෙසේ පෙළ තබමි. ඔහු නමින් වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාය.පරම්පරාවෙන් උරුමකම්කි හෙළ වෙදකමට නව අරුතක් ලබා දෙමින් 2000 වසරේදී “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” ආරම්භ කරන්නේ වකුගඩු රෝගීන්ගේ සිත්සතන් තුලට ‘ නිරෝගීකමේ ’ දෑත් දිගු කරමිනි.

 

 

වකුගඩු රෝගින් සදහා වෙන් වූ “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” වාර්තමානය වනවිට නේවාසික රෝගීන් 56 දෙනෙකුට ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි වාට්ටු පද්ධතියකින් සමන්විත වේ. එම වාට්ටු පද්ධතිය භික්ෂු  වාට්ටුව තුල ගිලන් වූ භික්ෂුන්වහන්සේලා 06 නමකට සහ රෝගී වූ ගිහි වාට්ටුව තුල රෝගීන් 50 දෙනෙකුට නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගත හැක. “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” පවත්වමින් වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතා ජාතියට අමිල මෙහයක් කරමින් සියලුම ගිලන් වූ භික්ෂුන්වහන්සේලාට සහ නේවාසිකව සිටින රෝගීන්ට අකණ්ඩ දින 30 නේවාසික පහසුකම් , ආහාර පාන පහසුකම් , ඖෂධ නොමිලයේ ලබා දීම සිදු කරනුයේ වකුගඩු රෝගය මව්බිමෙන් ඉවත් කරමු යන උතුම් අධිෂ්ඨානය සිත් හි පෙරටු කර ගෙනය. “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” තිස්ස ජිනසේන සමුහයේ [ TJG ] අපි සහභාගී වූ දවස් කිහිපයේම නේවාසික රෝගීන්  උදෑසන 06 බුද්ධ වන්දනාව සිදු කල හ. උදෑසන 11 බුද්ධ පුජාව පැවැත් වුහ. සවස 06 බුද්ධ වන්දනාව සිදු කල හ.නැවත රාත්‍රී 09 බුද්ධ වන්දනාව සිදු කල හ. වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතා අප සමග සිනාමුසු මුහුණින් යුත්තව පැවසුවේ “ ඔය ලෙඩේට ඖෂධ ප්‍රතිකාර විතරක් මදි. අධ්‍යාත්මික සුවය ඉතාම වැදගත්.” වන බවයි. වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාගේ එම දහම් පණිවුඩය මග යමින් නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන ඇති බහුතරය බුද්ධ වන්දනා සිදු කරනුයේ හදපිරි භක්තියෙනි. වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාගේ පාරම්පාරික හෙළවෙදකම  අනාගත පරපුරටද දායාද කරමින් තම පියාගේ හෙළවෙදකම ශක්තියක් වෙමින් වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාගේ දියණියක වන නදීෂා සජිවිණි මහත්මිය සහ පුත් ජීවන් විශ්වරත්න දිසානායක මහතා වකුගඩු රෝගීන් සුවපත් කිරීමේ උතුම් කාර්යයට සම්බන්ධ වෙමින් මහගු කාර්යයක් සිදු කරයි. වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතා වකුගඩු රෝගීන් සුවපත් කිරීමට අමතරව දියවැඩියාව , අංශභාගය , සුසුම්නා රෝග නිවාරණය කිරීම සදහාද ප්‍රචලිතය.

ලිපිනය :-

සුව උදාන
හෙළ වෙද ගෙදර
පෙරුම්කුලම
ඇලයාපත්තුව


දුරකථන අංක :-

වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතා : 0724443000

  

2017  පෙබරවාරි මස 26 වන දින

Images:


වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාගේ උදාර පරමාර්ථයට ශක්තියක් වෙමින් ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන මහතා “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” වකුගඩු නිවාරණ ඒකකය නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී විය. නිරීක්ෂණ චාරිකාවේදී පෙනී ගියේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට අංග සම්පුර්ණ වාට්ටු සංකීර්ණයක සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්වල අඩුපාඩු පවතින බවයි.එම අඩුපාඩු සපුරා දීමට ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන මහතා වෛද්‍ය ,දේශබන්දු කුලරත්න මහතාට පොරොන්දු විය. එම පොරොන්දුවේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන මහතා  තම පුර්ණ ධන පරිත්‍යාගයෙන් “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” වකුගඩු නිවාරණ ඒකකයට නේවාසික රෝගීන් සිය දෙනෙකුට නේවාසික පහසුකම් සහිතව අංග සම්පුර්ණ වාට්ටු සංකීර්ණයක් සදා නිම කිරීමට  අවශ්‍ය මුල්‍යමය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලදී. නේවාසික රෝගීන්ගේ සනීපාරක්ෂාව පිළිබද පැවති ගැටළු වලට විසදුම් ලබා දෙමින් වැසිකිලි-කැසිකිලි පද්ධතියක් සදා නිම කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්හ.

 

2017 මාර්තු මස 18 වන දින

Images:

 

ආචාර්ය තිස්ස ජිනසේන මහතා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ජිනසේන පුහුණු පදනමෙහි ඉගනුම ලබන නවනිපැයුම් හා තාක්ෂණික ශිෂ්‍යයන් දස දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් “සුව උදාන හෙළ වෙද ගෙදර” වකුගඩු නිවාරණ ඒකකය තුල ස්ථාපනය වන නව වාට්ටු සංකීර්ණයේ සහ වැසිකිලි-කැසිකිලි පද්ධතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල වරින් වර සම්බන්ද කරවන්නේ ඔවුන් තුලද සමාජයට උතුම් කාර්යයන් සිදු කිරීමෙන් ලද හැකි තෘප්තිය ඇති කරවීමටය. රෙ

2017 ජුනි මස 20 වන දින

නේවාසික රෝගින් සඳහා වු නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරමින් ... 

Images:

 

2017 දෙසැම්බර් මස 08 වන දින

නේවාසික රෝගින් සඳහා වු නව ගොඩනැගිල්ල තවදුරටත් ඉදිකරමින් ... 

Images:

 

2017 දෙසැම්බර් මස 20 වන දින 

නේවාසික රෝගින් සඳහා වු නව ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම් කටයුතු අවසන් කරමින් ... 

Images:

 

2018 ජනවාරි මස 18 වන දින

අළුතික් ඉදිකළ සියළු උපාංග සහිත වාට්ටු ගොඩනැගිල්ල නේවාසික රෝගින් සඳහා බාරදෙමින් ... 

Images: